Activiteitenverslag

Activiteitenverslag 2020 Stichting Propagandafonds.

Het bestuur en de Raad van Toezicht van het propagandafonds zijn vanwege de Covid- 19 pandemie in 2020 niet in de gelegenheid geweest om fysiek bij elkaar te komen en te vergaderen. Er is gekozen om de relevante vergaderstukken via e-mail aan deze leden te verspreiden en de leden van de Raad van Bestuur te verzoeken hierop schriftelijk te reageren.

De leden van de Raad van Bestuur zijn schriftelijk op de hoogte gebracht van de voortgang van diverse projecten die PDM uitvoert zoals: de activiteiten van de PDM-praktijkschool, redactiewerkzaamheden (digitalisering van het (foto) archief en verenigingsbladen), opbouw van het BOA- platform, de BOA- week, het toetreden tot het algemeen bestuur PDM van dhr. W. Deinum. De Raad van Toezicht is verder op de hoogte gebracht van de ontwikkeling van het vermogen van het Fonds. Ondanks de ontwikkelingen in de markt heeft het beleid van de penningmeester een solide balans opgeleverd. De Raad van Toezicht is van mening dat het verstrekken van informatie aan de leden een erg belangrijk kernwoord is. Men is van mening dat digitale verspreiding van info steeds belangrijker wordt. De Raad vraagt zich af of de uitgave van een Verenigingsblad in hard copy en in de bekende frequentie nog wel van deze tijd is. Men doet de suggestie de mogelijkheid van digitale informatieverstrekking met daarnaast de uitgave van een “glossy” (tweemaal per jaar) te bestuderen.

Met de leden van de Raad van Bestuur is de bezorgdheid van het bestuur over de steeds verdere daling van het aantal leden van de vereniging gedeeld. De leden van de Raad van Bestuur steunen de plannen van het Bestuur van PDM om, samen met de leden, na te denken en te discussiëren over de toekomst van PDM. Naar de mening van het bestuur is de Algemene Leden Vergadering 2021uitermate geschikt om over dit onderwerp te discussiëren. Het is dus de bedoeling dat in de loop van het jaar 2021 meer duidelijkheid komt over de toekomst van de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming.