Beleidsplan 2016-2026

Het beleid van de Stichting is erop gericht om de doelstelling en het gedachtegoed van de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming (afgekort als PDM) te ondersteunen en voort te zetten door financiële middelen daarvoor beschikbaar te stellen.

De doelstelling van de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming luidt:

De vereniging stelt zicht ten doel de beginselen waarop dieren- en milieubescherming behoren te rusten, meer ingang te doen vinden onder de hierbij betrokken politie- en overige opsporingsambtenaren in Nederland en de leden te activeren het dier en het milieu te beschermen tegen elke gedraging welke in strijd is met de beginselen van een verantwoorde dieren- en milieubescherming, een en ander binnen het kader van de geldende rechtsregels.
De vereniging wil haar doel verwezenlijken onafhankelijk van enige politieke stroming en met eerbiediging van ieders levensbeschouwelijke overtuiging.