Berichten van het bestuur

Het bestuur en de Raad van Toezicht van het Propagandafonds zijn op 13 oktober 2017 in het Golden Tulip Ampt van Nijkerk in vergadering bijeengeweest. Tijdens deze vergadering zijn de leden van de Raad van Bestuur op de hoogte gebracht van de voortgang van diverse projecten die PDM uitvoert zoals: de activiteiten van de PDM-academie, redactiewerkzaamheden, opbouw van het BOA- platform, de komende BOA-driedaagse. De Raad van Toezicht is verder op de hoogte gebracht van de ontwikkeling van het vermogen van het Fonds. Ondanks de ontwikkelingen in de markt heeft het beleid van de penningmeester een solide balans opgeleverd. De penningmeester heeft medegedeeld dat hij verplicht is om via de Kamer van Koophandel een zogeheten Legal Entity Identifier (LEI) aan te schaffen. Dit betekent dat elke onderneming of rechtspersoon met ingang van 1 januari 2018 een LEI moet hebben voor het doen van aan- en verkopen op de beurs.

Ook zijn de leden op de hoogte gebracht van het feit dat het de ledenadministrateur niet gelukt is om de ledenadministratie in eigen beheer over te nemen van het administratiekantoor ADCAM te Wierden.

De heer W. Van Dijk, lid van de Raad van Bestuur, heeft verslag gedaan van zijn voortgang met betrekking tot de aanvraag van de status “koninklijk” ter gelegenheid van het honderdjarig bestaan van de Vereniging P.D.M. in 2019.