Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Stichting Propagandafonds Politie Dierenbescherming wordt gevormd door:

Mw. L.J. Sievers – voorzitter
Dhr. R.C.J.W.M. Ridders –  secretaris
Dhr. mr. R. Klooster – penningmeester