Raad van Toezicht

Het bestuur van de stichting Propagandafonds legt jaarlijks verantwoording af aan een Raad van Toezicht. Zowel de leden van het bestuur als de leden van de Raad van Toezicht dienen lid te zijn van de Vereniging Politie Dieren- en Milieuvereniging. Zij worden in functie benoemd door de Algemene Ledenvergadering van de Vereniging Politie Dieren- en Milieubescherming.

Leden van de Raad van Toezicht zijn momenteel:

Dhr. H. Papeveld
Dhr. W. van Dijk
Dhr. G. Fränkel

Bestuursleden en leden van de Raad van Toezicht ontvangen geen vergoedingen voor hun werkzaamheden.